Bizim Çocuklarımız Anaokulu
Bize Ulaşın 0216 505 97 98

Misyonumuz

 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tüm potansiyellerini hayata taşıyabilen, çevre bilincine sahip, duyarlı, araştıran ve sorgulayan; empati ve farkındalık duygulan gelişmiş, sosyal ve özgüvenleri yerinde, yaratıcı ve problem çözebilen, kendini doğru ifade edebilen; demokratik, çağdaş, laik, milli kültür ve değerlerimizin bilincinde çocuklar yetiştirmektir.

Biz;
  • Atatürk ilkeleri ışığında
  • Sevgi ve saygıya
  • Özgüvene
  • Bireysel ve grup disiplinine
  • Pozitif düşünceye
  • Yaşam boyu öğrenmeye
  • Çevre bilincinin gelişmesine
  • Sanat ve sporun ruhsal ve bedensel gelişimine katkısına
  • Çocukların beceri ve kişilik gelişimine katkı sağlamaya çalışmaktayız.

 

Görsellerimiz